PIKNIKSERWIS
wypożyczalnia sprzętu eventowego
Niedźwiedzia 29B
02-737 Warszawa

Federacja PZP Sp. Z O.O
 ul. Niedźwiedzia 29B , 02-737 Warszawa
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pd numerem KRS 0000 504 655
KRS 0000607230, Regon 363861241, NIP 5213725184

 

Napisz do nas